• Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Ejendommen
  Ejendommen
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Søudsigt
  Søudsigt
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Stue
  Stue
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Køkken
  Køkken
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Badeværelse
  Badeværelse
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Stue
  Stue
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Stue
  Stue
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Søudsigt
  Søudsigt
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
 • Boligudlejning på Smedegade i Slagelse - Andet
  Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Ejendommen
 • Andet Andet
 • Søudsigt
 • Stue
 • Andet
 • Køkken
 • Andet
 • Badeværelse
 • Stue
 • Stue
 • Andet
 • Andet
 • Søudsigt
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet
 • Andet

Smedegade 47A
4200 Slagelse

Boligudlejning Investering
Kontantpris kr./pr. m2 20.895.000/19.437
Afkast i % / lejefaktor 4,6/18,3
Årlig lejeindtægt kr./pr. m2 1.139.100/1.059
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 188.703/175
Sagsnummer 10S5282
 • Grundstørrelse
  1.409 m²
 • Etageareal
  1.075 m²
 • Byggeår
  2015
 • Plan
  2 plan

Nyopført invensteringsejendom med 18 lejligheder

Køb ejendomsselskabet og udnyt den udskudte skat som del af finansiering:

Ejendommen henligger i et selvstændigt anpartsselskab. Ejendommen sælges under forudsætning af, at salg sker i det selskab ejendommen ligger i, og sælger oplyser - og kan i forbindelse med en handel erklærer, via advokat- og revisorerklæring - at der ikke har været andre aktiviteter i selskabet end nærværende ejendom. Sælger lader balance udarbejde pr. overtagelsesdagen.

I forbindelse med køb af selskabet, skal køber alene afholde den købsomkostning der er forbundet med advokats udarbejdelse af anpartsnota. Køber sparer således omkostninger til stempel og skøde. Vi anbefaler at køber drøfter overtagelse af selskabet med sin advokat/revisor.

Ejendommen

I hjertet af Slagelse ligger denne ny opførte investeringsejendom med en optimal beliggenhed ved Smedegadesøen med det omkransende parkanlæg, og med få hundrede meter til indkøb og shopping. Ca. 10 minutters gang til stationen. Der går busser lige ved hoveddøren.

Ejendommen består af to bygninger et forhus mod Smedegade og et Baghus.

Facaderne på forhuset er opført i røde blødstrøgne mursten og gammeldags røde vingetegl og har zinkbeklædte kviste samt altaner. På facaden mod gårdhaven er altangangen gjort ekstra bred, så den udover at give adgang til boligerne, kan fungerer som en ekstra altan med udsigt over haven.

Ejendommen er et såkaldt "infill-byggeri, dvs. det er opført mellem og bygget sammen med de to nabobygninger. Den arkitektoniske udformning er præget af nabobygningernes klassiske udtryk, så der skabes et flot, homogent facadeforløb mod Smedegadesøen og parken overfor.

Baghuset opføres i moderne minimalistisk byggestil med hvidpudsede facader, mørkegrå vinduer og fladt tag. Udvalgte felter på facaden males mørke for at understøtte huset enkle arkitektur. Ligesom på forhuset sker adgang til første sal fra en ekstra bred altangang som også fungerer som altan.

Forhuset:

Smedegade 47 rummer 2 toværelses og 6 treværelses boliger, der er fra 52 til 72 m2. I ejendommens kælder etableres der et depotrum på 3 m2 til hver bolig samt teknikrum og et større kælderrum på ca. 63 m2.

Fire af boligerne har altan til begge sider, de to stueboliger har terrasse mod gården og fransk altan mod gaden, og de to boliger der ligger over porten har altan mod gården. Boligerne er gennemlyste og har store, høje glaspartier på 2,2 meter og ekstra loftshøjde, På de to treværelses boliger på anden sal er der etableret hems på ca. 4.3 m2.

Adgangen til boligerne er nem og ubesværet - de otte boliger indrettes med niveaufri adgang, og der er elevatoradgang til alle boliger. Herudover etableres der porttelefonanlæg til alle boliger.

Baghuset:

Baghuset opføres i to etager og er indrettet med 5 boliger på hver etage, i alt 10 boliger. Alle boliger har udgang til en stor altan. Boligerne er indrettet med et garderobeskab ved indgangen. Soveværelset er placeret mod nord, hvorfra der er adgang til depotrummet. Badeværelset indrettes med toilet, håndvask og bruser og er forberedt til vaske-/tørremaskine. I alrummet er placeret køkken, spiseplads og stue.

Fælles gårdhave

Til ejendommen hører en fælles gårdhave, hvor beboerne kan mødes til hyggesnak, grill m.v. Der er adgang til gårdhaven gennem facadens portåbning. Den anlægges som en moderne by have med belægning i slotsgrus, som man kender det fra bl.a. Tivoli, og med små træer og buske. Mod naboerne plantes hæk, og rundt om grill- og opholdsområder opsættes espalier med beplantning, så der skabes hyggelige, grønne rum. I gården opsættes et skur til håndtering af renovation samt teknik til ejendommens varmepumpe, og bagerst på grunden anlægges 21 parkeringspladser. Fra p-området anlægges et flisebelagt fortov hen til elevatoren og trappen, som afskæres og styres af et porttelefonanlæg.

Energi og miljø

Ejendommen opføres som et topmoderne lavenergiprojekt, der opfylder kravene for boliger i energiramme

2015. Udover at der tages hensyn til miljøet betyder det, at de månedlige udgifter til el og vand vil være mere

end halveret i forhold til, hvad det almindeligvis koster.

Konkret forsynes de velisolerede boliger med varmt vand fra ejendommens varmepumpe, der installeres i

kælderen. Vandet opvarmes primært af solceller, der er monteret på taget, og som ydermere vil levere strøm til fællesinstallationer og beboerne, når der er overkapacitet.

Boligerne er udstyret med et moderne genveks- ventilationsanlæg - den brugte, varme luft, som ledes ud af boligen, udnyttes til at opvarme den friske, kolde luft, som tilføres boligen.

På grunden nedgraves en regnvandstank, som indsamler vand fra nedløb og tagrender. Regnvandet renses

og føres tilbage i bygningen, hvor den genbruges til toiletskyl og i vaskemaskiner. Det er en effektiv måde at

spare på vandet - samtidig er der ikke kalk i regnvand, og beboerne i ejendommen kan derfor også spare på

vaskepulveret.

Lejerne

Boligerne i forhuset er primært lejet ud til seniorer, og vi har oplevet en massiv efterspørgsel på især de 3 værelses boliger.

Fonden Andersen Netværk har i forhuset lejet boligen beliggende i Stuen tv. og indrettet den som fælleslejlighed for beboerne i Baghuset, samt kælderrummet på 63 m2. Herudover har Fonden lejet boligen på 2. sal th. og indrettet den som kontor.

Alle 10 boliger i Baghuset er ligeledes lejet ud til Fonden Andersen netværk på en 10 års uopsigelig lejekontrakt.

Vedligehold og vicevært

Det er aftalt med Fonden, at da de jo har lejet en betydelig del af ejendommen, varetager de den primære vedligeholdelse, snerydning mv. Læs mere herom i erhvervslejekontrakten.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
37.572
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
78.828
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
16.325
Antal
19-39 år
19.142
Antal
40-67 år
29.829
Antal
+68 år
13.532
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
79.854
Befolkning i år 2025
81.250
Befolkning i år 2030
82.507

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
218.902
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
187.264
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
25,300

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 3.740
Erhvervsfaglige uddannelser 19.162
Korte videregående uddannelser 2.151
Mellemlange videregående uddannelser 7.106
Lange videregående uddannelser 1.677
Bacheloruddannelser 528
Forskeruddannelser 71

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 657
Fast ejendom 625
Fremstillingsvirksomhed 264
Transport og godshåndtering 197
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 455
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 36
Engroshandel og detailhandel 1.015
Information og kommunikation 275
Juridisk bistand, bogføring og revision 641
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 437
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 663
Læs mere om kommunen Luk
Ebbe

Ebbe Larsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Erhvervsmægler MDE
valuar
  vcard

Ring til Ebbe Larsen

5850 1212

2371 9095

ebl@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: