• Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Udendørs
  Udendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Andet
  Andet
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Udendørs
  Udendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Udendørs
  Udendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Udendørs
  Udendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Indendørs
  Indendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Indendørs
  Indendørs
 • Bolig/erhverv på Østergade i Gørlev - Indendørs
  Indendørs
Se billederne her
Se mere om ejendommen
 • Udendørs
 • Andet Andet
 • Udendørs
 • Udendørs
 • Udendørs
 • Indendørs
 • Indendørs
 • Indendørs
Solgt / Udlejet

Østergade 2
Kr. Helsinge
4281 Gørlev

Bolig/erhverv Køb
Kontantpris kr./pr. m2 -
Sagsnummer 11S5899
 • Etageareal
  1.122 m²
 • Erhvervsareal
  750 m²
 • Boligareal
  372 m²
 • Grundstørrelse
  2.919 m²
 • Byggeår
  1900
 • Energimærke
  F

Projekt- og investeringsejendom

Offentligt udbud.

For Kalundborg Kommune udbydes i henhold til "indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af d. 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme"

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Ejendommen består af 3 bygningsdele hvor de 2 er garagebygninger.

Hovedbygningen, der senest har været benyttet af den kommunale børne-tandpleje, er indrettet til klinik

med behandlingsrum, reception, persona-lefaciliteter m.v. i stueplan medens 1. salen er indrettet med to

selvstæn-dige og udlejede beboelseslejemål. Begge lejligheder har eget bad og køkken.

I stueplan forefindes der udover den nævnte tidligere klinik et mindre erhvervsareal med egen indgang og

indeholder entré, toilet, mindre køkken og fælleslokale. Lokalet har senest været benyttet af

spejderforening.

Garagebygningerne bærer præg af at de har stået uberørt hen i nogen tid, træværk trænger til

vedligeholdelse og nogle steder udskiftning. I den røde garagebygning er der monteret en aluminiumsport

samt ældre skydeport.

Ejendommen er oplagt til investoren der vil udvikle flere boligenheder på ejendommen, idet der jf.

lokalplanen er mulighed for at indrette op til 6 boligenheder på ejendommen - naturligvis kræver dette

behørig bygge ansøgning.

Vejledende kontantpris kr. 900.000,-.

Overtagelsesdag: 1. maj 2017

Der er i salgsmaterialet ikke taget hensyn til driftsudgifter. Der henvises til bilagspakke.

Tilbudsfrist:

Tilbud afleveres i lukket kuvert - mærket "Tilbud - Østergade 2, Kr. Helsinge, 4281 Gørlev" til Nybolig Erhverv Jørgen Klode, Nygade 6, 1., 4200 Slagelse, senest onsdag, den 5. april 2017 kl.12.00. Det bemærkes, at der ikke vil være mulighed for at overvære åbningen af de afgivne bud

Læs mere om ejendommen Luk

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
22.970
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
48.736
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
10.314
Antal
19-39 år
9.692
Antal
40-67 år
19.587
Antal
+68 år
9.143
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
48.813
Befolkning i år 2025
48.913
Befolkning i år 2030
49.024

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
231.161
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
191.779
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
34,000

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 1.521
Erhvervsfaglige uddannelser 13.062
Korte videregående uddannelser 1.316
Mellemlange videregående uddannelser 3.718
Lange videregående uddannelser 947
Bacheloruddannelser 167
Forskeruddannelser 57

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 511
Fast ejendom 334
Fremstillingsvirksomhed 176
Transport og godshåndtering 123
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 253
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 64
Engroshandel og detailhandel 538
Information og kommunikation 121
Juridisk bistand, bogføring og revision 305
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 292
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 338
Læs mere om kommunen Luk
Henrik

Henrik Nikolajsen

Nybolig Erhverv Jørgen Klode P/S, Slagelse
Partner
erhvervsmægler MDE
valuar, MRICS
  vcard

Ring til Henrik Nikolajsen

5850 1212

4034 4292

hkn@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: