• Erhvervsgrund på Ulkebøldam i Sønderborg - Andet
    Andet
  • Erhvervsgrund på Ulkebøldam i Sønderborg - Andet
    Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Andet
  • Andet Andet

Ulkebøldam 21B
6400 Sønderborg

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 3.400.000/250
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 14.184/-
Sagsnummer 20314
  • Grundstørrelse
    13.597 m²

Spændende byggegrund til opførelse af parcel- & rækkehuse

Byggegrund beliggende i Ulkebøl, tæt på Center Øst & Sønderborg centrum.

Grunden har et stort areal på i alt 13.597m² og ligger ved et hyggeligt boligområde.

Området er under lokalplan nr. 6-9205, Området må kun anvendes til boligformål og må kun bestå af nybyggeri af parcel- og rækkehuse.

Lokalplanen har følgende restriktioner til nybyggeri.

- Max bebyggelsesprocent pr. ejendom er 35%.

- Max. antal etager er 1.

- Max. højde for bebyggelse på 8 meter.

Grunden har et vejskel på midten af grunden. Grunden kan bebygges til 15 meter fra vejskel. Vejdirektoratet har tidligere markeret et vejskel på 50 meter. Men der er ansøgt om tilladelse til at bygge nærmere. Vejdirektoratet udtaler:

"Hvis der til Vejdirektoratet inden 1. marts 2019 fremsendes en konkret ansøgning med et byggeprojekt, vil man kunne forvente en tilladelse til at opføre bebyggelse og andre varige anlæg ind til 15 meter fra eksisterende vejskel. På arealet mellem vejskel og 15 meter linjen kan du ikke forventes tilladelse til etablering af varige anlæg."

Her får køber et spændende byggeprojekt med en god beliggenhed.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
35.748
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
74.801
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
15.913
Antal
19-39 år
15.748
Antal
40-67 år
28.417
Antal
+68 år
14.723
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
73.943
Befolkning i år 2025
72.397
Befolkning i år 2030
71.120

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
219.589
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
180.676
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
0,000

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
27,100

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 3.005
Erhvervsfaglige uddannelser 17.573
Korte videregående uddannelser 2.283
Mellemlange videregående uddannelser 6.917
Lange videregående uddannelser 2.283
Bacheloruddannelser 530
Forskeruddannelser 104

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 352
Fast ejendom 617
Fremstillingsvirksomhed 289
Transport og godshåndtering 119
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 426
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 41
Engroshandel og detailhandel 754
Information og kommunikation 231
Juridisk bistand, bogføring og revision 491
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 277
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 588
Læs mere om kommunen Luk
Jytte

Jytte Aaen

Nybolig Erhverv Sønderborg
Indehaver
  vcard

Ring til Jytte Aaen

7442 0220

2032 4110

jya@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: