• Erhvervsgrund på Overmarken i Fredericia - Andet
    Andet
  • Erhvervsgrund på Overmarken i Fredericia - Andet
    Andet
Se billederne her
Se mere om ejendommen
  • Andet
  • Andet Andet

Overmarken 4
Skærbæk
7000 Fredericia

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 2.000.000/113
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 29.900/-
Sagsnummer 112822-1
  • Grundstørrelse
    17.693 m²

Erhvervsgrund i Skærbæk

Erhvervsgrund beliggende i Skærbæk, i udkanten af Fredericia.

Skærbæk ligger ved vandet Lillebælt/Kolding Fjord, og har kort afstand til motorvejsnettet. Byen indeholder ud over de mange arbejdspladser i energi sektoren, fiskeri, bådebygger, daginstitutioner, skole samt flere muligheder for indkøb m.v.

Selve grundstykket er godt beliggende med naturlig beplantning på den ene side, og med få hundrede meter til indkøb og skole.

Grunden er omfattet af lokalplan nr. 273 - Område til boliger og erhverv ved Skærbæk Ringvej, etape 2.

Området udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3 og detailhandel. Der må ikke være aktiviteter i området, der kan udgøre en risiko for grundvandet, og der må ikke opbevares eller anvendes kemiske stoffer. Da der er tale om en lokale vigtig grundvandsressource, der ikke umiddelbart kan erstattes, skal Fredericia kommune foretage en individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde af en virksomheds mulighed for tilpasning til grundvandsinteresserne i området.

Der må f.eks. ikke etableres virksomheder, der producerer, opbevarer og/eller anvender kemiske stoffer, herunder olie- og benzinprodukter. Der må etableres detailhandel under forudsætning af, at det ikke medfører større oplag af f.eks. sprøjtemidler.

Byggeri må opføres med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 med bebyggelse i maksimalt 2 etager og 10 meter.

Anvendelsen af området til detailhandelforsyning og lette erhvervstyper kan udgøre en naturlig afgrænsning mellem erhvervsområdet øst for Skærbækvej og boligområdet modt vest.

Læs mere om ejendommen Luk

Vil du gerne se ejendommen? Kontakt os og bestil en fremvisning. 

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
24.174
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
50.868
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
11.219
Antal
19-39 år
12.039
Antal
40-67 år
19.099
Antal
+68 år
8.511
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
51.221
Befolkning i år 2025
51.696
Befolkning i år 2030
52.120

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
229.992
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
188.215
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
6,700

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
26,000

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 2.359
Erhvervsfaglige uddannelser 12.164
Korte videregående uddannelser 1.416
Mellemlange videregående uddannelser 4.630
Lange videregående uddannelser 1.382
Bacheloruddannelser 346
Forskeruddannelser 68

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 316
Fast ejendom 397
Fremstillingsvirksomhed 149
Transport og godshåndtering 170
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 267
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 8
Engroshandel og detailhandel 645
Information og kommunikation 181
Juridisk bistand, bogføring og revision 437
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 253
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 488
Læs mere om kommunen Luk
Jon

Jon Stefansen

Nybolig Erhverv Trekantområdet, Kolding/Fredericia
Indehaver
  vcard

Ring til Jon Stefansen

7631 0160

4273 7400

jsf@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: