• Fotografen er på vej
Se billederne her
Se mere om ejendommen
Solgt / Udlejet

Marøgelhøj 12
8520 Lystrup

Erhvervsgrund Køb
Kontantpris kr./pr. m2 -
Årlig driftsudgift kr./pr. m2 -
Sagsnummer 801701MT
  • Grundstr.
    2.150 m²

Regulær erhvervsgrund i attraktivt erhvervskvarter

Introduktion:

Regulær erhvervsgrund på ca. 2.150 m² beliggende i et attraktivt erhvervskvarter i Lystrup i det nordlige Aarhus tæt på Djurslandmotorvejen/ E45 sælges. Kommuneplanrammen for området giver brede anvendelsesmuligheder og tillader en bebyggelsesprocent på op til 60 %.

Beliggenhed:

Grunden er beliggende i et udbygget erhvervsområde i Lystrup i det nordlige Aarhus. Der er indkørsel til grunden fra Marøgelhøj, hvorfra der blot er ca. 1,5 km. til den store rundkørsel ved indkørslen til Lystrup, som bl.a. giver adgang til Djurslandmotorvejen og videre til Motorvej E45. Fra området er der endvidere kun 5 min. kørsel til Grenåvej i Risskov, der sikrer hurtig og nem adgang til alle dele af Aarhus, herunder såvel midtbyen som havnen. Endelig er der gode bus- og togforbindelser til området fra bl.a. Aarhus.

Beskrivelse:

Anvendelsen for grundens areal er reguleret i kommuneplanramme 270507ER for Aarhus Kommune. Det fremgår heraf, at området er udlagt til erhvervsformål indenfor virksomhedsklasserne 2-4, hvilket bl.a. dækker over liberalt erhverv, lager/ engros samt lettere industri.

Der kan etableres en bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed i området, i det omfang der udlægges arealer i en lokalplan med mulighed for etablering af virksomheder inden for alenevirksomhedsklasserne 2-3. Der må i området kun etableres virksomheder i Grundvandsklasse 1-2.

Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 60 %, og det bebyggede areal må ikke overstige 50 % af grundens areal. Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign..

Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager og må ikke være højere end 10 meter over jorden.

Grundens areal udgør i dag 2.290 m² og er indhegnet på 3 sider. I forbindelse med handlen frastykkes et areal på ca. 140 m², som overføres til nabomatriklen Marøgelhøj 10, hvorved det resterende grundareal udgør ca. 2.150 m².

Læs mere om ejendommen Luk

Kommuneinfo

Antal husstande

Husstande pr. 1. januar
158.185
Antal

Indbyggerantal

Indbyggertal 1. januar
335.684
Antal

Aldersfordeling

0-18 år
66.516
Antal
19-39 år
128.449
Antal
40-67 år
101.846
Antal
+68 år
38.873
Antal

Prognose for indbyggere

Befolkning i år 2020
347.041
Befolkning i år 2025
362.664
Befolkning i år 2030
376.959

Indkomstfordeling

Disponibel indkomst i gns, mænd
240.945
Kr.
Disponibel indkomst i gns, kvinder
200.028
Kr.

Dækningsafgift

Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme
5,750

Grundskyldpromille

Grundskyldpromille
24,580

Uddannelse

Gymnasiale uddannelser 39.959
Erhvervsfaglige uddannelser 50.442
Korte videregående uddannelser 10.813
Mellemlange videregående uddannelser 37.392
Lange videregående uddannelser 30.308
Bacheloruddannelser 12.780
Forskeruddannelser 2.806

Virksomheder i kommunen

Bygge- og anlægsvirksomhed 1.590
Fast ejendom 3.729
Fremstillingsvirksomhed 925
Transport og godshåndtering 660
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2.858
Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 59
Engroshandel og detailhandel 4.200
Information og kommunikation 3.000
Juridisk bistand, bogføring og revision 5.603
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 1.660
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 5.197
Læs mere om kommunen Luk
Mads

Mads Thomsen

Nybolig Erhverv Aarhus P/S
Erhvervsrådgiver
Cand.merc.aud
  vcard

Ring til Mads Thomsen

8620 8585

3049 4258

mat@nybolig.dk

Eller send en besked

Virksomhed
Kontaktperson*
*
E-mail*
*
Telefon*
*
Skriv besked
Gå til forretningen og se hvad de ellers har af ejendomme i området

Lignende ejendomme

Sorter efter: